Zapytaj
eksperta!
  • 801 000 501
  • formularz kontaktowy
Platforma B2B Platforma B2B Instagram - Topserw Google Plus - Topserw Facebook - Topserw Youtube - Topserw
Strona główna > Bezpieczne narzędzia i latarki > Lampy, wskaźniki ostrzegawcze Ex ATEX > Warto przeczytać > Przenośne urządzenia oświetleniowe „ATEX"

Centrum informacji - Lampy, wskaźniki ostrzegawcze Ex ATEX

Przenośne urządzenia oświetleniowe „ATEX"


Miejsca niebezpieczne o ograniczonym dostępie oraz typu „Ex" Zamknięte przestrzenie i obszary o zagrożeniu „Ex" są to miejsca, gdzie często występują zagrożenia wybuchowe, wynikające z obecności potencjalnie wybuchowych gazów, par, mgieł lub pyłów. Atmosfery takie występują w wielu branżach i sektorach przemysłu, w tym w petrochemii, marynarce, wydobyciu ropy i gazów na platformach wiertniczych, lotnictwie, zakładach gazowniczych i wodociągowych oraz kanalizacji, a także w pożarnictwie, oraz wszędzie tam, gdzie materiały zapalne są przechowywane, wytwarzane lub wykorzystywane w produkcji, jak również w zamkniętych lub częściowo otwartych przestrzeniach, takich jak naczynia procesowe, zbiorniki magazynowe, przepusty, kanały, tunele i szyby.


Dlaczego oświetlenie ATEX?

Zadania wykonywane w obszarach niebezpiecznych i przestrzeniach zamkniętych często mają miejsce w warunkach obniżonej widoczności lub w ciemności; oświetlenie może stać się krytycznym warunkiem wykonania jakiejkolwiek czynności w takich miejscach. Z powody natury przestrzeni o ograniczonym dostępie oraz obszarów niebezpiecznych, obecność stale zainstalowanego oświetlenia jest mało prawdopodobna. W przypadku konieczności wejścia do takich obszarów w celu przeprowadzenia kontroli, czyszczenia lub konserwacji, konieczne jest użycie przenośnych lub tymczasowo rozstawianych urządzeń oświetleniowych. Zagrożenie wybuchem lub pożarem spowodowanych zapłonem takiej atmosfery oznacza, że każde urządzenie elektryczne wprowadzane do takiego miejsca musi być bezpieczne pod kątem stosowania w tego rodzaju niebezpiecznych środowiskach. Brytyjski Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa zaleca, aby, zgodnie z przepisami dotyczącymi Przestrzeni o Ograniczonym Dostępne z 1997 roku, „stosować bezpieczne oświetlenie w przypadku możliwości występowania atmosfer potencjalnie wybuchowych".

Wszystkie nowe urządzenia wykorzystywane w takich warunkach muszą posiadać dopuszczenie ATEX, potwierdzające, iż dane urządzenie zostało zaprojektowane i zbadane zgodnie z odpowiednimi normami EN pod względem stosowania w potencjalne wybuchowych atmosferach, także w razie awarii takiego urządzenia.

Podstawowymi czynnikami ryzyka zapłonu, które należy uwzględnić przy projektowaniu i badaniu urządzeń ATEX, są: 

  - Wysokie temperatury (od lamp/źródeł światła oraz od baterii/akumulatorów i elementów elektronicznych, w warunkach zwarcia obwodu elektrycznego) 
 - Wysokoenergetyczne wyładowania iskrowe (spowodowane przez zwarcie baterii/akumulatora lub awarii obwodu elektrycznego) 
 -   Zagrożenia wyładowaniami elektrostatycznymi (od obudowy)  
 - Uszkodzenie latarki, w wyniku którego następuje dostęp zewnętrznej, niebezpiecznej atmosfery do gorącego włókna żarowego żarówki; w celu redukcji tego zagrożenia latarka musi mieć zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Wybór urządzeń oświetleniowych ATEX

Na rynku oferowane są różne urządzenia oświetleniowe ATEX, zabezpieczające przed wybuchem. Dla zapewnienia bezpieczeństwa najważniejsze jest zastosowanie właściwych kryteriów wyboru:

 - Charakterystyka atmosfery zagrożonej wybuchem (klasa temperaturowa, grupa gazów, strefa) 
 - Ilość i rodzaj urządzeń oświetleniowych wymaganych do wykonania zadania 
 - Czas trwania wykonywania zadania 
 - Warunki (np. wilgoć, trudny teren). 

Prawo i przepisy - urządzenia ATEX

Dyrektywy ATEX stawiają teraz przed pracodawcami prawny wymóg zapewnienia odpowiednich urządzeń elektrycznych, wykorzystywanych przez pracowników w miejscach, gdzie istnieje możliwość występowania wybuchowych atmosfer zawierających gazy, pary, mgły lub pyły. 

Dyrektywa UE 94/9/WE (Urządzenia ATEX) dotyczy „urządzeń oraz systemów bezpieczeństwa przeznaczonych do stosowania w potencjalnie wybuchowych atmosferach". Wyłącznie urządzenia ATEX posiadające oznaczenie CE, stwierdzające zgodność z tą Dyrektywą, mogą być obecnie sprzedawane w UE w celu stosowania na lądzie oraz na platformach wiertniczych, gdzie istnieje możliwość występowania atmosfer wybuchowych.

Dyrektywa 99/92/WE (Miejsce pracy ATEX) dotyczy „minimalnych wymogów poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników potencjalnie narażonych na działanie atmosfer wybuchowych". Dyrektywa ta wymienia obowiązki pracodawców, wymagające wprowadzenia strategii działania, w oparciu o ocenę ryzyka, dla zabezpieczenia przed wybuchem lub pożarem. Wszystkie miejsca pracy w UE, gdzie mogą występować atmosfery wybuchowe, muszą do 1 lipca 2006 roku osiągnąć zgodność z tą Dyrektywą.

Rząd Wielkiej Brytanii wdrożył Dyrektywę 99/92/WE w roku 2002 w formie przepisów dotyczących substancji niebezpiecznych i atmosfer wybuchowych (DSEAR). Przepisy te zawierają także aspekty bezpieczeństwa przeciwpożarowego Dyrektywy 98/24 WE dotyczącej substancji chemicznych (CAD).

Przepisy ATEX i DSEAR wymagają, by wszystkie urządzenia przeznaczone do stosowania w atmosferach wybuchowych były zbadane pod kątem zagrożenia dla bezpieczeństwa, co obejmuje następujące zagadnienia:

 - Potwierdzenie, że urządzenie ATEX lub Ex posiada dopuszczenie do stosowania w atmosferach wybuchowych (można nadal użytkować istniejące urządzenia Ex) 

 - Sprawdzenie, czy wszystkie urządzenia są przystosowane do użytkowania w atmosferach wybuchowych, jakie mogą występować w danym miejscu. Kod dopuszczenia urządzenia (zawierający klasę temperaturową, grupę gazów oraz rodzaj stref niebezpiecznych) należy porównać z właściwościami materiałów niebezpiecznych, jakie mogą występować w danym miejscu (klasa temperaturowa i grupa gazów) oraz prawdopodobieństwem występowania tych materiałów (strefa niebezpieczna). Należy zwrócić uwagę na sposób użytkowania urządzeń przenośnych lub ruchomych, określając, czy mogą one być użytkowane w obszarach o różnym stopniu zagrożenia (strefy, klasy temperaturowe lub grupy gazów) 

 - Należy także uwzględnić warunki środowiskowe, w jakich dane urządzenie będzie pracowało (odporność na wodę, pył, agresywne substancje chemiczne, uderzenia i trudne warunki, itp.) 

 - Sprawdzenie, czy urządzenie jest obsługiwane i konserwowane z właściwym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa.

Topserw
05-220 Zielonka, ul. Marecka 66a
tel. +48 22 771 04 56, tel. +48 22 761 11 80, fax. +48 22 771 93 80
email: info@topserw.com.pl
GPS: 52.311454, 21.138666 Google+

Safe24work.com | Topserw-b2b.pl

© 2010

Informacja o plikach cookies w serwisie latarkiex.pl

Witryna www.latarkiex.pl używa pliki cookies, m.in. w celach statystycznych i reklamowych.W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.